1. Μεταφράστηκε από Αγγλικά από το
    ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ: CIA «Σκοτεινή ύλη»